مشخصات فردی
تاریخ تولد:26 اسفند
جنسیت:زن
درباره من:نــآزی ،
تو از آب بهتری. تو از ابر بهتری. تو به سپیده دم خواهی رسید. مبادا که بلغزی! من دوست توام و دست تو را می گیرم. روان باش که پرندگان چنین اند و گیاهان چنین اند.
چون به درخت رسیدی به تماشا بمان. تماشا تو را به آسمان خواهد برد..
در زمانه [ی] ما نگاه کردن نیاموخته اند و درخت جز آرایش خانه نیست و هیچکس گلهای حیاط همسایه را باور ندارد. پیوندها گسسته. کسی در مهتاب راه نمی رود و از پرواز کلاغی هشیار نمی شود و خدا را کنار نرده ایوان نمی بیند و ابدیت را در جام آب خوری نمی یابد..


- سهـراب سپهـری
تحصیلات
رشته تحصیلی:تـآریـخ ِ ادیـان و عرفـان